MET RAMAC BOUW JE BETER

Vergeleken met conventionele betonmortel biedt RAMAC significant toegevoegde waarde met:

  • Sterkte op maat

  • Minder krimp, minder scheurvorming

  • Hoge vorst-dooizoutbestendigheid

  • Hoge mate van zuur- en chemische bestendigheid

  • Lage chloride-indringing

RAMAC is geschikt voor hogere belasting, toepassing van dunnere constructies en/of besparing op wapening. De afgeleide buigtreksterkte (splijtsterkte) is hoger dan die van conventionele beton (bij dezelfde druksterkte).
RAMAC zorgt voor minder krimp, scheurvorming en minder kruip (blijvende vervorming door belasting). Gegarandeerd een langere levensduur en minder onderhoud.

De indringing in RAMAC door bijvoorbeeld pekel is erg laag. Door de lage chloride-indringing is wapening beter beschermd tegen corrosie. Ook zuren en andere vloeistoffen dringen minder diep in. Dat verlengt de levensduur. Ook is het hygiënischer in gebruik.

Het uitgeharde product biedt een hardheid en stroefheid van de toplaag die minstens gelijk aan of zelfs beter is dan bij conventionele betonmortel.

Het uitgeharde product biedt een hardheid en stroefheid van de toplaag die minstens gelijk aan of zelfs beter is dan bij conventionele betonmortel.

Al deze onderscheidende materiaaleigenschappen geven RAMAC zijn lange levensduur. Dat blijkt uit intensief onderzoek door TU Delft en SGS INTRON.

De algehele milieubelasting per m3 is bij RAMAC beduidend lager dan bij conventioneel betonmortel. Afhankelijk van de toepassing scheelt dit 40 tot 80% CO2.

Lees meer over duurzaamheid van RAMAC.

RAMAC wordt geproduceerd en verwerkt volgens de methode die gangbaar is voor betonmortel. Daardoor is het eenvoudig te produceren in conventionele betoncentrales. Het productieproces wijkt nauwelijks af. En dat geldt ook voor de verwerking, met bijvoorbeeld verdichten, verpompen en vlinderen op de gangbare wijze met conventioneel materieel.

De open tijd is door aanpassing in de receptuur instelbaar en minimaal vergelijkbaar met die van conventionele betonmortel. Dankzij de uitstekende hechting aan (conventionele) betonproducten is RAMAC ook prima in combinatie toepasbaar.

RAMAC onderscheidt zich door de optelsom van bijzondere materiaal- en milieu-eigenschappen. In combinatie met de conventionele productiewijze en verwerking is de keuze voor RAMAC snel gemaakt.


DUURZAAM BOUWEN

ZIT IN ONS DNA .

  • SQAPE B.V.

  • Industrieweg 15,
    5861 EK WANSSUM

  • +31 (0)478 537 777